Bränsle till rökpust, 1 kg

Rökpustbränsle med fiberhampa (THC-fri)

1kg stor påse med färskhetsförsegling.

4463