Jenter kassett

Jenterkassett används för att låta drottningen lägga sina ägg direkt i cellkopparna.

Yttermått ca 12x12cm plus två fästen för ramen på ca 4,5cm. Tjocklek 3,5cm

4981