Rambärarlist 8 ramarslist

List med fasta avstånd för 8 ramar till Nacka Langstroth serie. (Dadant, 3/4Lang, 1/1 Lang och 1/2 Dadant)

LP´s Biodling
100541LP