Frankenkupan flusterförminskare

Av trä ,storlek 37x29mm med 6mm öppning längd 10cm

10125