Flow Frames 6st

Ramarna kan användas med existerande kupa i Langstroth format, alternativt modifiera en befintlig skattlåda (se anvisning).

Set bestående av Flow Hive ramar, öppningsvred och ett anslutningsrör per ram.

FF6

Nerladdning

Modifiering kupa för Flow ramar

Beskrivning hur man modifierar en befintlig sarg/kupa för att fungera med Flow Hive ramar

Nerladdning (1.6M)