Bee Boost Drottning Feromon, 5 St

Drottningferomoner som kan fästas i parningskupor eller avläggarlådor för att lugna bisamhällen som tillfälligt är utan drottning.

Används med fördel vid byte av gammal drottning eller vid drottningbyte i aggressiva samhällen.

Fångar även upp "eftersläntar bin" vid svärmar.

Fäststrips medföljer.

5 stycken feromoner per förpackning. Förvaras i frysen.

7415