Svärmlockmedel med feromoner gel i tub, 30 g

Feromonbaserat lockmedel för bisvärmar, i gel form.

7413