Trådspärrgaller, bred kantlist, 10 r Lågnormal

113-01