Segeberger flusterförminskare för varroabotten

Av trä, storlek 35x35mm längd 395mm.

Vändbar med två 6mm öppningar på 32cm respektive 5,5cm.

12556