legend
  • legend

Kläckskåp, litet, 70 Celler

Kläckskåp, litet, 70 Celler

Skåpet är tillverkat av 40mm. högisolerande polyurethanplattor.Den goda isoleringen sörjer för låg strömförbrukning. En elektronisk termostat ger en konstant temperatur, den verkliga temperaturen visas på digital display. Värmeelementet i kläckskåpet drivs av lågspänning, ingen risk för strömstötar. Värmeelementet kan tas ut och är mycket lätt att rengöra. Kläckskåpet har inbyggt ljus och en stor ruta för övervakning. Skåpet är användbart för många olika drottningodlingssystem. Vi har särskilt god erfarenhet med NC-systemet.

 

 

Swienty Rugemaskine - lille

Rugemaskinen er opbygget af 40 mm højisolerende polyrethanplader. 

I tilfælde af en strømafbrydelse kan rugemaskinen nu tilsluttes til en eller to bil batterier som sikrer elektricitet indtil strømen tilsluttes igen.

Den gode isolering sørger samtidig for: Et lavt strømforbrug. 

En elektronisk temperaturregulator giver en konstant temperatur. 

Den nøjagtige temperatur bliver løbende vist på et digitalt display. 

Varmemodulet i rugemaskinen bliver forsynet med en lav-voltsspænding:
Ingen fare for strømstød! 

Varmemodulet kan tages ud, så det er meget nemt at gøre rent. 

Der er indbygget LED lys, og den store rude sørger for godt overblik. 

Rugemaskinen er velegnet til mange forskellige dronninge-avlssystemer.
Vi har særdeles gode erfaringer med NC-systemet

Tekniske data:

Størrelse af rugerummet: 390x250x300 mm

Brutto størrelse: 620x355x405 mm

Swienty
112551