• Ny

Flow Flusterförminskare

Flow Entrance Reducer är praktisk för att skydda din koloni mot rovdjur och rån, särskilt när de håller på att etablera sig, eller för att minska drag i kallt klimat och kan användas för att täta ingången till bikupan under korta perioder när du flyttar din bikupa.

Hur du använder din flusterförminskare

Flusterförminskaren är utformade för att begränsa ingångspunkten till kupan. Detta kan vara användbart för att skydda din bikupa mot rovdjur eller råna kolonier, eftersom detta gör att vaktbina kan kontrollera vem som kommer in i bikupan mer effektivt.

De kan också vara till hjälp i kalla klimat för att minska drag och snö från att komma in i kupan under de kallare månaderna.

Designad med två funktioner:

Som en ingångsreducerare – med ingångspunkten nedåt, som täcker kupans öppning på landningsbrädet.

Som ingångstätning – med ingångspunkten vänd uppåt, för att uppnå en helt stängd yta som förhindrar in- eller utträde ur kupan. Den här funktionen är användbar när du flyttar din kupa eller försluter kupan för att applicera externa behandlingar.

Obs: Om du flyttar din kupa, använd de extra hålen för att skruva fast ingångsreduceraren ordentligt för att undvika risken för rörelse. Det är viktigt att endast försegla din bikupa under korta perioder för att undvika överhettning och stress för din koloni.

FER