Kompaktkupan sarg 5 ramars LN

Sarg i massivt trä för 5 ramar lågnormal.

Sargen passar även som avläggarlåda kombinerat med delar till avläggarlådan.

Två sargar kan sättas ihop som skattlådor ovanpå ett 10 ramars yngelrum, 
vikten blir då mindre vid skattning av honungen.

2823

Du vil eventuelt også synes om