Vi tar emot ramar och täckvax för rengöring under perioden 1 okt - 15 mars. 

Vax i klump kan vi ta emot året runt! (dvs. vax som ni själv smält ur och rensat)

Emballera ramarna väl, gärna kraftig plastsäck eller kartong.

Notera gärna totalt antal ramar och ramformat. 

Märk varje säck/kartong tydligt med: Namn och telefonnummer, 

Vår anläggning är godkänd av Jordbruksverket, registreringsnummer SE1536123