Mobil anläggning för slungning av honung.

Många biodlare idag vill gärna växa med sin biodling men har inte plats eller möjlighet att investera i en egen slunglinje.
Att expandera och skaffa fler bisamhälle möter motstånd vid vissa nivåer och att ta hand om honungen är ett tungt och krävande arbete.
Med bra och rationell utrustning minimeras arbetsinsatsen men är kostsam och kan bara användas under ett fåtal tillfälle under säsongen. 

Vår tanke blev då att vi kunde investera i en mobil slunglinje som flera kan utnyttja istället för att alla ska göra investeringen.
Vi kör ut och hjälper till med slungningen på plats och tar med oss honungen i retur, alternativt lämnar till biodlaren.

Slunglinjen kan hantera ramformaten 1/2 Dadant, 3/4 Langstroth och 1/1 Langstroth.

Har du intresserad av vår mobila slunglinje hör av dig till oss!

Projektet startades 2018 och sommaren 2019 ska det vara slutfört och i drift.

 "Syftet med projektet är att skapa en ergonomisk, livsanpassad och bra arbetsplats som kan underlätta tunga lyft med att skörda honung från bikuporna och på så vis få in mer lokal honung till förädlingsverksamheten. 

Målet med projektet är att biodlare lättare ska kunna samarbeta när en mobil lösning av slungning kommer på plats och att biodlare på lång sikt kan öka sin biodling till ett lönsamt företagande som i förlängningen innebär att mer honung kan levereras till Lindhagens Bigårdar." 

Mobil slunglinje

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling  Leader Söderslätt